School of Christ

SCHOOL OF CHRIST


School of Christ är en intensivbibelskola för människor som är villiga att lägga allt annat åt sidan för att Gud skall få gripa dem.  Villiga att genom bön och Guds Ord låta sitt liv formas till Kristi avbild. År 1992 startade Bert Clendennen den första School of Christ i Moskva. Konceptet var enkelt: Finn människor som är villiga att ge allt för Gud. Genomsyra deras sinnen i tre månader med Guds  Ord och bön.

Våren 1998 hölls den första School of Christ i Sverige, med drygt 30 deltagare. Bert Clendennen undervisade personligen under hela skolan, så nu finns den både i dvd- och audioformat.  I skolan i Sverige vänder vi oss till pastorer, äldste, församlingsledare och  till var och en som är villig att tjäna i lydnad för den Helige Ande. Det är  vår bön och längtan att Gud skall få röra vid enskilda och församlingar så  svensk kristenhet på nytt får bli ett väckelsens folk.