School of Christ

UTDRAG FRÅN CLENDENNENS UNDERVISNING

Guds eviga syfte är att vi som hans församling skall vara ett redskap genom vilket han kan presentera sin Son. Detta kan inte ske så länge vi fortsätter att kränka varje Guds princip. Församlingen är skelögd. Den försöker se samtidigt på Gud och världen. Det är inte konstigt att så lite kraft demonstreras i församlingen. Ingen kan förneka kraften i den församling som började i Övre salen i Jerusalem. På få år spreds den över hela den kända världen. Det var kraft i den församlingen. Den var gripen av en enda idé: Kristus och hans evangelium. Som ett resultat av det var den församlingen oemotståndlig. Men från den första pingstdagen och framåt har församlingen gått från väckelse till en flirt med världen. Det är en sorgens dag när Guds folk tror att man för att vinna världen måste handla som världen gör. Om en församling lånar från världen och låter köttet komma in så kommer också köttets gärningar att följa. Om du låter köttet uppträda i din församling, så kommer det inte att dröja länge förrän det begås äktenskapsbrott i den församlingen.

General Booth, Frälsningsarméns grun­dare, profeterade om 1900-talet: ”Det kommer att finnas en religion utan Anden, kristendom utan Kristus, frälsning utan omvändelse, himmel utan helvete.” I sin förblindelse tror församlingen att den kan ha både världen och himlen. Frukten av en sån tro kan ses överallt. Men Gud säger att inget kött skall kunna berömma sig (eng. övers. ”få ära”) inför honom. När människor tillåts upphöja sig själva i kyrkorna och kallar det tillbedjan av Gud har vi nått det totala avfallet.

För mer information gå till:

www.socsweden.weebly.com

SCHOOL OF CHRIST

 

Församlingen är en profet. Håll det i minnet när du bygger Guds församling. Det är inte vad du säger, eller vad andra säger - det är vad den församlingen är som bestämmer om den är en falsk eller en sann profet.” (B. Clendennen)

 

 

School of Christ är en intensivbibelskola för människor som är villiga att lägga allt annat åt sidan för att Gud skall få gripa dem. Villiga att genom bön och Guds Ord låta sitt liv formas till Kristi avbild. År 1992 startade Bert Clendennen den första School of Christ i Moskva. Konceptet var enkelt: Finn människor som är villiga att ge allt för Gud. Genomsyra deras sinnen i tre månader med Guds Ord och bön.

Våren 1998 hölls den första School of Christ i Sverige, med drygt 30 deltagare. Bert Clendennen undervisade personligen under hela skolan, så nu finns den både i dvd- och audioformat. I skolan i Sverige vänder vi oss till pastorer, äldste, församlingsledare och till var och en som är villig att tjäna i lydnad för den Helige Ande. Det är vår bön och längtan att Gud skall få röra vid enskilda och församlingar så svensk kristenhet på nytt får bli ett väckelsens folk.

 

”Gud vill skapa ett redskap för sina syften. Han förbereder detta. Du måste fatta ett beslut vare sig du vill det eller inte. Du måste beräkna kostnaden vare sig du skall bli ett sådant redskap eller inte. Denna skola är i sin intensitet till för att göra dig till detta redskap för Gud.” (B. Clendennen)